Mitch McConnell xuất viện sau khi bị gãy xương sườn nhẹ, chấn động do ngã | Tháng 2023